Sustav napajanja KONIS-P

Napajanja istosmjernim naponom

Sustav napajanja istosmjernim naponom tipa KONIS-P namijenjen je za besprekidno napajanje važnih energetskih objekata, kao što su hidroelektrane, termoelektrane, prijenosne i distribucijske transformatorske stanice. Sustav omogućuje automatsko punjenje i održavanje priključenih akumulatorskih baterija, te istovremeno napajanje trošila.

  • maksimalna pouzdanost napajanja
  • redundantni paralelni rad ispravljača
  • modularna konstrukcija – jednostavno održavanje i servis
  • selektivno isključenje neispravnog ispravljača u slučaju kvara
  • jednostavan i intuitivan pregled mjerenja, signala stanja sustava i kronološke liste događaja
  • mogućnost nadzora izolacije i detekcije dozemnih spojeva
  • hlađenje: prirodno, zrakom; bez ventilatora
  • široke mogućnosti prilagođavanja svakom postrojenju

Sustav istosmjernog napajanja tipa KONIS-P projektiran je za besprekidno napajanje specifičnih istosmjernih trošila čiji je pouzdani rad od posebne važnosti.

Ispravljački moduli rade u redudantnom paralelnom radu uz ravnomjernu raspodjelu struje tereta. Princip zalihosti izlazne snage pruža maksimalnu pouzdanost napajanja. Paralelnim spajanjem više ispravljača moguće je povećanje izlazne snage. Modularnost konstrukcije omogućuje jednostavnu zamjenu modula, što je preduvjet brzog i efikasnog servisiranja. Ispravljači su hlađeni prisilnom ventilaciojom zraka uz temperaturno ovisnu regulaciju ventilatora. Male dimenzije modula omogućuju efikasno iskorištenje volumena ispravljačkog ormara.
Razvodni ormar izvodi se sa specijalnim istosmjernim prekidačima, odabranim tako da osiguravaju međusobnu selektivnost u svim odvodima i u svim uvjetima rada. Ormar je s direktnim pristupom svim prekidačima što omogućuje trenutni pregled stanja i brzo rukovanje.
Akumulatorska baterija ključna je komponenta pouzdanosti i raspoloživosti sustava napajanja. Sustav KONIS-P osigurava stalnu napunjenost baterije i njezino nadopunjavanje preciznim istosmjernim naponom bez valovitosti.
Radom sustava napajanja upravlja mikroprocesorska upravljačka jedinica tipa KONLOG. Ona upravlja sustavom u realnom vremenu te omogućuje parametriranje, lokalni i daljinski uvid u mjerenja i signalizaciju. Moguća je komunikacija sa staničnim računalom, dispečerskim centrom i specijalističkim servisnim centrom, što bitno doprinosi smanjenju troškova održavanja i dodatnom povećanju pouzdanosti i raspoloživosti cijelog sustava napajanja.
Kontaktirajte nas
Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili želite saznati više informacija o našim prozvodima, slobodno nas kontaktirajte! Rado ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku.
Kontaktirajte nas