Project Description

Inverteri za fotonaponske sustave

U ponudi su modeli invertera KONČAR-AROS za fotonaponske sustave: od 1500 W do 10.000 Wod 100 kW do 250 kW

Distribucija kvalitetnog napona

Gama invertera za fotonaponske postrojenja koristi inovativnu tehnologiju i visokokvalitetne komponente, te postiže visoku razinu pouzdanosti (prosječno vrijeme rada je veće od 100.000 sati).
Inovativna tehnologija i visokokvalitetne komponente omogućuju da se periodični servisi opreme mogu izvoditi bez ugrožavanja operativne fleksibilnosti bilo kojeg fotonaponskog sistema i glavne mreže. Inverteri imaju integriranu zaštitu od prenapona na ulazu i izlazu i omogućuju kontrolu i zaštitu uređaja, posebno na izlazu (dvostruki relej sa dvostrukom mikroprocesorskom kontrolom), pružajući dodatnu garanciju kontinuiranom operativnom radu.

Visoka efikasnost

U fotonaponskim postrojenjima, tijekom konverzije, ključan je što manji gubitak energije. Kako bi se omogućila što veća efikasnost, odnosno što manje gubitaka energije, serija invertera

Jednostavna instalacija i upotreba

Serija TL invertera jednostavna je za instalaciju i uporebu. LCD panel na prednjoj strani invertera omogućuje jednostavan pregled svih bitnih podataka: snaga, proizvedena energija, kvarovi, napon mreže, napon fotonaponskog modula te frekvenciju mreže.

Jednostavna komunikacija

Svi modeli serije TL imaju RS232 konekciju kao standardnu (RS485, ModBus i Ethernet opcijski), što omogućuje da se do svih informacija dođe i sa udaljene lokacije.

MPPT uređaj

MPPT (Maximum Power Point Tracker) uređaj omogućava da inverter radi na takav način da pruža maksimalnu snagu sa fotonaponskog generatora kao funkciju solarne radijacije i temperature na čelijama. Vrijeme odaziva MPPT sistema uvijek osigurava maksimalnu snagu generiranu od solarnog polja, bez obzira na operativne uvjete.

Certifikati

Italija: ENEL DK5940 ED. 2.2 i „Guide for connections to the ENEL DISTRIBUZIONE power grid“
Njemačka: VDE 0126-1-1 2006-02
Španjolska: Real Decreto 1663-2000

Modeli: od 1500 W do 10.000 W; od 100 kW do 250 kW

Za više informacija o obnovljivim izvorima energije, javite se na oie@koncar-inem.hr