Prijava | telefon: +385 1 3655 900 | faks: +385 1 3655 550 | inem@koncar-inem.hr

Oprema za vjetroelektrane

////Oprema za vjetroelektrane
Oprema za vjetroelektrane2017-02-22T13:11:29+00:00

Project Description

Kada je u pitanju oprema za vjetroelektrane KONČAR INEM proizvodi konvertere (AC/DC/AC pretvarače). U ponudi su dva modela, 1,25 MW i 2,5 MW, a u mogućnosti smo razviti i proizvesti modele drugih snaga po zahtjevu.

Za više informacija o obnovljivim izvorima energije, javite se na oie@koncar-inem.hr