Project Description

Kada je u pitanju oprema za vjetroelektrane KONČAR INEM proizvodi konvertere (AC/DC/AC pretvarače). U ponudi su dva modela, 1,25 MW i 2,5 MW, a u mogućnosti smo razviti i proizvesti modele drugih snaga po zahtjevu.

Za više informacija o obnovljivim izvorima energije, javite se na oie@koncar-inem.hr