Izrađen standard zanimanja za „Stručnjaka sustava za automatizaciju uz energetsku učinkovitost“

Projektom „Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja” predviđena je izrada jednog novog standarda zanimanja za „Stručnjaka sustava za automatizaciju uz energetsku učinkovitost“ koji će biti korišten za izradu dvije planirane srodne djelomične kvalifikacije, predstavljajući time jednu od dvije obavezne izborne aktivnosti u sklopu ovog projekta, te osiguravajući cjelovitu proceduru izrade standarda kvalifikacije u smislu metodologije predviđene Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom (HKO-om).

Prateći predviđenu metodologiju HKO-a, razvoj standarda zanimanja predstavlja prvi korak u razvoju standarda kvalifikacija i novih programa obrazovanja na temelju ishoda učenja. Prema tome je formirana radna skupina za izradu standarda zanimanja sastavljena od relevantnih nastavnika i predavača i predstavnika poslovnog sektora koji su se tijekom projekta upoznali sa standardnim obrascem za izradu standarda zanimanja i predviđenom metodologijom. U prvom dijelu projekta se je stratificirao uzorak poslodavaca među kojima se provelo anketno istraživanje u svrhu prikupljanja uvida u potrebnim kompetencijama unutar zanimanja. Anketa se provodila korištenjem online anketnog sustava razvijenog od strane HZZ-a kako bi se osigurao bolji odaziv poslodavaca.

Kako bi se dodatno potvrdila analiza anketa i dopunili njeni rezultati, 23. ožujka 2016. je održana fokus grupa na kojoj sudjelovali sudionici radne skupine za izradu standarda zanimanja i poslodavci povezani sa zanimanjem „Stručnjak sustava za automatizaciju uz energetsku učinkovitost“.

Svi prikupljeni podaci za izradu standarda zanimanja su objedinjeni u obrascu standarda zanimanja sukladno Pravilniku o registru HKO i poslani nadležnom Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.