Izrađeno šest programa za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja

Projektom „Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja”, a na temelju izrađenog jednog standarda zanimanja i šest standarda djelomičnih kvalifikacija, izrađeno je šest programa za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja koji su predani na stručno mišljenje nadležnoj Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih:

  • Stručnjak za upravljanje sustavima za poboljšavanje energetske učinkovitosti
  • Monter solarnih fotonaponskih sustava
  • Monter solarnih toplovodnih sustava
  • Stručnjak sustava za automatizaciju uz energetsku učinkovitost
  • Monter sustava za automatizaciju uz energetsku učinkovitost
  • Stručnjak za pametne elektrodistribucijske mreže

Izrada nastavnog programa obrazovanja odraslih provodi se u vrijeme kada još nedostaje dio radnih uputa i procedura vezanih uz korištenje HKO, te dok još nije donesen novi Zakon o obrazovanju odraslih koji bi bio bolje usklađen s HKO-om. U takvim okolnostima, za izradu obrazovnih programa primjenjivalo se s jedne strane metodologija HKO, a s druge strane postupci i kriteriji propisani Pravilnikom o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih.

Važno je naglasiti da u naravi nema kolizije između ova dva pristupa jer metodologija HKO inzistira na definiranju skupova ishoda učenja inspiriranih standardima zanimanja (ako se radi o zanimanju za tržište rada, što ova svakako jesu), a Pravilnik o standardima i normativima navodi minimalne uvjete za pripremu i pozitivnu verifikaciju programa. Oba se pristupa temelje na ishodima učenja, pri čemu HKO ne propisuje predloške niti kriterije za akreditaciju programa nego samo daje unutar standarda kvalifikacije popis ishoda učenja i njihovih skupova te definira uvjete za provođenje stjecanja i vrednovanja kvalifikacije (materijale i kadrovske) kao i primjere vrednovanja (ispitnih pitanja).

U takvim okolnostima jedino moguće razilaženje između dvaju navedenih pristupa postoji u određivanju opsega kvalifikacije. Naime, Pravilnik o standardima i normativima opseg kvalifikacije određuje u satima pohađanja programa, a pristup HKO ga određuje u kreditnim bodovima (u ovom slučaju ECVET) koji pak definiraju vrijeme potrebno prosječnom polazniku da stekne određene ishode učenja. Zakonom o HKO-u člankom 5 stavkom 5 propisan je da jedan ECVET iznosi 15 do 25 radnih sati u trajanju od 60 minuta, dok je minimalni opseg djelomične kvalifikacije propisan u trajanju od 10 bodova. Ako se promatra laički, čini se da su najmanje djelomične kvalifikacije s prosječnih 200 školskih sati veće od standardnih programa u obrazovanju odraslih, ali to nije tako jer kod primjene kreditnih bodova se ne računa i rad polaznika kod kuće, učenje, dolazak na provjeru znanja i sl.

Imajući sve navedeno u vidu, nastavni program će se razvijati na način da će se skupovi ishoda učenja pripremljeni unutar standarda kvalifikacije ugraditi u nastavni program koji će se onda, primjenjujući andragoški i metodički pristup, definirati „oko“ tako definiranih ishoda učenja.

Posebna će pažnja je bila posvećena provjeri razine ishoda učenja, odnosno pravilnoj korelaciji ispitnih sadržaja unutar programa i primjera ispitnih pitanja unutar standarda kvalifikacije. Na taj način će se u okviru zakonskih mogućnosti u najvećoj mogućoj mjeri iskoristiti metodologija HKO-a kako bi se pripremili programi u obrazovanju odraslih koji će u potpunosti odgovarati zahtjevima propisanim Zakonom o obrazovanju odraslih i Pravilnikom, a imati će sa druge strane dodatne elemente kvalitete kroz:

  • ishode učenja nastale na temelju standarda zanimanja i stvarnih potreba društva i gospodarstva,
  • inzistiranje na adekvatnoj razini svakog ishoda učenja sukladno deskriptorima unutar Zakona o HKO,
  • korištenje primjera vrednovanja iz Standarda kvalifikacije kao referentne točke u definiranju potrebnih izlaznih znanja i vještina u programu obrazovanja odraslih (i završne, odnosno kontinuiranih provjera),
  • brigu o adekvatnoj razini opterećenja u ECVET bodovima, respektiranjem rada u nastavi (u ustanovi) i kod kuće.