Nafta i plin

Oprema namijenjena korištenju na postrojenjima i cjevovodima za naftu i plin. Bazirana je na vlastitoj elektronici uz korištenje provjerenih mjernih komponenti.

Nadzorni sustav za praćenje transporta nafte i plina namjenski je građen hijerarhijski sustav. Prvu razinu čine krajnji uređaji s radio vezom. Ti uređaji mogu biti senzori tlaka, temperature ili plina, ulazno-izlazne jedinice i računalo protoka. Druga razina je bežična mreža koja omogućuje sigurnu i pouzdanu komunikaciju, a treća razina je back office s vezom prema nadzornom i upravljačkom sustavu krajnjeg korisnika.

Prednosti:

  • Mogućnost pokrivanja velikog područja (osjetljivost prijemnika od -142dBm i tzv. Link Budget od 172dB)
  • Što jednostavnija mreža (radijalna topologija i mogućnost preciznog planiranja mreže)
  • Veliki kapacitet mreže
  • Visok stupanj sigurnosti (podržava NERC CIP 002-009 i NIST SP 800-53; ima Symmetric Key algoritme enkripcije, autentikaciju i SSL enkripciju za IP dio infrastrukture)
  • Radi u nelicenciranom dijelu spektra 2,4GHz
  • Pogodna za baterijski napajanje uređaje (niska potrošnja)
  • Standardizirana kroz IEEE 802.15.4K.
Studija slučaja

Za više informacija o proizvodima za primjenu u naftnoj i plinskoj industriji, kontaktirajte nas na: oil&gas@koncar-inem.hr

Proizvodi: