Višesistemski punjač baterija KONTRAC PN 6 MS

2017-02-22T13:11:27+00:00

KONTRAC PN 6 MS je višesistemski punjač baterija koji služi kao izvor električne energije za punjenje baterija kao i za napajanje svih istosmjernih trošila u putničkim vagonima. Pretvarač se napaja s jednim od četiri UIC napona. Prebacivanje na drugi UIC napon tj. sistem odvija se automatski i bez potrebe za ljudskom intervencijom. Modularan dizajn [...]

Dvosistemski pretvarač KONTRAC PN 30 MS

2017-02-22T13:11:29+00:00

KONTRAC PN 30 MS služi kao izvor električne energije u suvremenim klimatiziranim putničkim vagonima. Jedan od dva UIC napona (1500 V, 50 Hz ili 1500 V DC) pretvara u trofazni izmjenični, jednofazni izmjenični i istosmjerni izlazni napon, za potrebe napajanja svih trošila u vagonima čime se značajno doprinosi udobnosti svih putnika. [...]

Višesistemski pretvarač KONTRAC PN 50 MS

2017-02-22T13:11:29+00:00

KONTRAC PN 50 MS služi kao izvor napajanja za sva trošila u modernim klimatiziranim putničkim vagonima na europskim prugama. Pretvarač se napaja s jednim od četiri UIC napona i služi kao izvor električne energije za napajanje klima uređaja, svih jednofaznih i trofaznih izmjeničnih trošila kao i za punjenje vagonskih baterija i napajanje istosmjernih trošila. [...]

Višesistemski pretvarač KONTRAC PN 60 MS

2017-02-22T13:11:30+00:00

KONTRAC PN 60 MS služi kao izvor napajanja za sva trošila u modernim klimatiziranim putničkim vagonima na europskim prugama. Pretvarač se napaja s jednim od četiri UIC napona i služi kao izvor električne energije za napajanje klima uređaja, svih jednofaznih i trofaznih izmjeničnih trošila kao i za punjenje vagonskih baterija i napajanje istosmjernih trošila. [...]