Pretvarači za dizel-elektromotorni vlak KONTRAC GP 550 DE

2017-02-22T13:11:30+00:00

KONTRAC GP 550 DE pretvara promjenjivi napon na izlazu iz dizel-generatora u energiju potrebnu za pokretanje vučnih motora, zatim u trofazni izmjenični napon za pomoćno napajanje izmjeničnih trošila u vlaku kao i u istosmjerni napon za punjenje baterija i za napajanje svih istosmjernih trošila u vlaku. KONTRAC GP 550 DE robustan je pretvarač u [...]

Pretvarač glavnog pogona za elektromotorni vlak KONTRAC GP 550 AC

2017-02-22T13:11:30+00:00

KONTRAC GP 550 AC koristi se kao pretvarač glavnog pogona u elektromotornim vlakovima. Pretvarač pretvara energiju na izlazu transformatora u energiju za pokretanje asinkronih vučnih motora. KONTRAC GP 550 AC iz napojne mreže uzima sinusoidalnu struju koja je u fazi s naponom i koja ima nizak sadržaj viših harmonika. Tijekom kočenja pretvarač vraća energiju [...]

Pretvarač za pomoćna napajanja za elektromotorni vlak KONTRAC PN 110 AC

2017-02-22T13:11:30+00:00

KONTRAC PN 110 AC je pretvarač za pomoćna napajanja koji se koristi u elektromotornim vlakovima. Pretvarač se napaja iz posebnog sekundara glavnog transformatora i služi kao izvor napajanja svih pomoćnih trošila u vlaku. Pretvarač ima dva trofazna izlaza i jedan istosmjerni izlaz. Odlikuje se približno sinusoidalnom ulaznom strujom čiji osnovni harmonik je u [...]