Sustav napajanja KONIS-B

Napajanja istosmjernim naponom

Sustav napajanja istosmjernim naponom tipa KONIS-B namijenjen je za besprekidno napajanje važnih energetskih objekata, kao što su hidroelektrane, termoelektrane, prijenosne i distribucijske transformatorske stanice.

  • maksimalna pouzdanost napajanja
  • redundantni paralelni rad ispravljača
  • modularna konstrukcija – jednostavno održavanje i servis
  • selektivno isključenje neispravnog ispravljača u slučaju kvara
  • jednostavan i intuitivan pregled mjerenja, signala stanja sustava i kronološke liste događaja
  • mogućnost nadzora izolacije i detekcije dozemnih spojeva
  • hlađenje: prirodno, zrakom; bez ventilatora
  • široke mogućnosti prilagođavanja svakom postrojenju

Sustav istosmjernog napajanja tipa KONIS-B projektiran je za besprekidno napajanje specifičnih istosmjernih trošila čiji je pouzdani rad od posebne važnosti. Sustav omogućuje automatsko punjenje i održavanje priključenih akumulatorskih baterija, te istovremeno napajanje trošila.

Ispravljački moduli tipa BFS rade u redundantnom paralelnom radu uz ravnomjernu raspodjelu struje tereta. Pri eventualnom kvaru neispravni ispravljački modul selektivno se isključuje, a ostali nastavljaju napajati trošila i bateriju. Princip zalihosti izlazne snage pruža maksimalnu pouzdanost napajanja. Paralelnim spajanjem više ispravljača moguće je povećanje izlazne snage. Modularnost konstrukcije omogućuje jednostavnu demontažu neispravnog i montažu rezervnog modula, što je preduvjet brzog i efikasnog servisiranja. Ispravljači su robusne izvedbe s prirodnim hlađenjem, koje zbog izbjegavanja ventilatora dodatno povećava njihovu pouzdanost i raspoloživost.
Razvodni ormar izvodi se sa specijalnim istosmjernim prekidačima, odabranim tako da osiguravaju međusobnu selektivnost u svim odvodima i u svim uvjetima rada. Ormar je s direktnim pristupom svim prekidačima što omogućuje trenutni pregled stanja i brzo rukovanje.
Radom sustava napajanja upravlja mikroprocesorska upravljačka jedinica tipa KONLOG. Ona upravlja sustavom u realnom vremenu te omogućuje parametriranje, lokalni i daljinski uvid u mjerenja i signalizaciju. Moguća je komunikacija sa staničnim računalom, dispečerskim centrom i specijalističkim servisnim centrom što bitno doprinosi smanjenju troškova održavanja i dodatnom povećanju pouzdanosti i raspoloživosti cijelog sustava napajanja.
Kontaktirajte nas
Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili želite saznati više informacija o našim prozvodima, slobodno nas kontaktirajte! Rado ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku.
Kontaktirajte nas