Sustav napajanja 2xKONIS-T

Napajanje istosmjernim naponom

Redundantni paralelni sustavi napajanja

Najvažniji energetski objekti (termo i hidroelektrane, velike prijenosne transformatorske stanice i sl.) moraju imati najveću moguću pouzdanost sustava napajanja jer kod njih moguće štete uslijed eventualnog zatajivanja sustava napajanja u kritičnom trenutku mogu mnogostruko nadmašiti cijenu napajanja.

Pravi izbor za ovakve objekte je redundantni paralelni spoj dva potpuno nezavisna sustava napajanja. Pri tome se osigurava neovisno dvostrano napajanje svakog trošila ili manje grupe trošila. Često se primjenjuje redundantnost i samih kabela. Visoka pouzdanost se temelji na činjenici da kvar jednog sustava ni na koji način ne može utjecati na rad drugog sustava, koji bez prekida nastavlja napajati sva trošila.

Sustav napajanja istosmjernim naponom 2xKONIS-T sastoji se od dva potpuno nezavisna sustava napajanja KONIS-T, konfigurirana u redundantni paralelni spoj. Sustav KONIS-T je kompletni sustav uključujući i razvode i baterije, temeljen na ispravljaču KONIS-T 220, koji upravlja cijelim sustavom.

Ispravljač KONIS-T 220

Ispravljač KONIS-T 220 namijenjen je za napajanje specifičnih istosmjernih trošila u energetskim i industrijskim postrojenjima naponom 220 V, te za punjenje i održavanje stacionarnih akumulatorskih baterija.

 • maksimalna pouzdanost napajanja
 • visoki stupanj djelovanja
 • minimalno održavanje uređaja
 • jednostavan i intuitivan pregled mjerenja, signala stanja sustava i kronološke liste događaja
 • kronološka lista događaja do 4000 zapisa uz rezoluciju 1 ms
 • automatski periodički testovi integriteta baterijskog kruga i provjera kapaciteta
 • mogućnost jednostavnog pristupa mjerenjima, alarmima i kronološkoj listi događaja iz daljinskog servisnog centra
 • nadzor pojave dozemnih spojeva
 • hlađenje: prirodno, zrakom
 • široke mogućnosti prilagođavanja svakom postrojenju

Ispravljač KONIS-T 220 koncipiran je kao jednostavan izvor stabilnog istosmjernog napona, a  može biti primijenjen i kao vitalna komponenta sustava za besprekidno napajanje specifičnih istosmjernih trošila čiji je pouzdani rad od posebne važnosti. Osim napajanja trošila, ispravljač osigurava automatsko punjenje i nadopunjavanje priključenih akumulatorskih baterija preciznim istosmjernim naponom  bez valovitosti.

Osnovu ispravljača čini robusni i vrlo pouzdani trofazni tiristorski most za punovalno ispravljanje napona mreže. Galvansko odvajanje i prilagođenje napona mreže omogućuje trofazni ulazni transformator. Izlazni filter samnjuje valovitost izlaznog napona prema zahtjevima osjetljivih trošila i akumulatorskih baterija.

Hlađenje ispravljača je izvedeno prirodnim strujanjem zraka, koje zbog izbjegavanja ventilatora dodatno povećava njegovu pouzdanost i raspoloživost.

Radom ispravljača upravlja moderna mikroprocesorska upravljačka jedinica KONLOG.

Zahvaljujući velikoj brzini obrade signala ostvareno je značajno povećanje pouzdanosti regulacije i upravljanja kao i brojnih dodatnih funkcija. Upravljanje se odvija u realnom vremenu te omogućuje parametriranje, preciznu dijagnostiku, lokalni i daljinski uvid u mjerenja i signalizaciju. Moguća je komunikacija sa staničnim računalom, dispečerskim centrom i specijalističkim servisnim centrom.

Na sinoptičkoj ploči upravljačke jedinice prikazuje se signalizacija stanja pojedinih dijelova ispravljača i sustava napajanja te mjerenje svih bitnih parametara sustava napajanja:

 • napona mreže (faznih napona UL1, UL2 i UL3)
 • izlaznog napona i izlazne struje ispravljača
 • napona i struje baterije
 • napona i struje trošila
 • temperaturu i kapacitet baterije
Ispravljač KONIS-T 220 mjeri napon, struju i temperaturu priključene akumulatorske baterije i u skladu s njima vrši odgovarajuće zaštitne, regulacijske, ispitne ili signalne funkcije. Preuzima sveobuhvatnu brigu o bateriji osiguravajući da uvijek bude napunjena, u ispravnom stanju i spremna preuzeti napajanje priključenih trošila.

Osim idealno prilagođenog napona punjenja i održavanja, pruža mogućnost različitih automatskih režima punjenja i nadopunjavanja, ograničenja struje punjenja, provjeru integriteta baterijskog kruga, indikaciju stanja baterije, provjeru kapaciteta baterije, zaštitu od povišenog ili sniženog napona punjenja, zaštitu od dubokog pražnjenja, signalizaciju povišene temperature itd.

Ispravljač dodatno prati napon napajanja priključena trošila i signalizira odstupanje od deklariranih granica. Posebno prati razinu izolacije plus i minus pola prema zemlji i signalizira pojavu dozemnog spoja. Također detektira pojavu kratkog spoja i aktiviranje prekidača.

Kontaktirajte nas
Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili želite saznati više informacija o našim prozvodima, slobodno nas kontaktirajte! Rado ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku.
Kontaktirajte nas