KONpro

Serija numeričkih uređaja s integriranim skupom funkcija za zaštitu, mjerenje, upravljanje i nadzor primarne opreme elektroenergetskih sustava i postrojenja u distribuciji električne energije i industriji.

RFX

Terminal polja RFX objedinjuje funkcije zaštite, upravljanja, mjerenja i nadzora u polju elektroenergetskog postrojenja. Dizajnom HMI sučelja, omogućava prikaz jednopolne sheme polja sa stanjem svih ugrađenih aparata, logičkim blokiranjem sklapanja aparata te prikaz aktualnih električnih veličina. RFX nudi kompletan opseg zaštitnih funkcija potrebnih za pouzdanu zaštitu srednje naponskih polja kao i priključnih mjesta za distribuirane izvore.

RFX letak
RFX tehnički opis

RFC

RFC nudi kompletan opseg zaštitnih funkcija potrebnih za pouzdanu zaštitu srednje naponskih kondenzatorskih baterija te ujedno mjerenje i upravljanje istima. Dizajnom HMI sučelja, omogućava prikaz jednopolne sheme polja sa stanjem svih ugrađenih aparata, logičkim blokiranjem sklapanja aparata te prikaz aktualnih električnih veličina. Navigacijske tipke i tipke za sklapanje aparata omogućavaju pogonskom osoblju brzo selektiranje željenog aparata na LCD zaslonu uređaja te izdavanje odgovarajuće komande.

RFC letak
RFC tehnički opis

RFD

RFD nudi kompletan opseg zaštitnih funkcija potrebnih za pouzdanu diferencijalnu zaštitu srednje naponskih transformatora. Dizajnom HMI sučelja, omogućava prikaz jednopolne sheme polja sa stanjem svih ugrađenih aparata, logičkim blokiranjem sklapanja aparata te prikaz aktualnih električnih veličina. Funkcija termičkog nadzora transformatora mjerenjem temperature omogućava kontinuirano praćenje temperature u sedam mjernih mjesta pomoću RTD elemenata.

RFD letak
RFD tehnički opis

RIUX

Relej tipa RIUX predvodnik je KONpro generacije zaštitnih releja, namijenjene zaštiti srednje naponskih energetskih postrojenja u distribuciji i industriji. RIUX nudi kompletan opseg zaštitnih funkcija potrebnih za pouzdanu zaštitu srednje naponskih vodnih polja. Integrirane usmjerene zaštite s nadzorom smjera energije omogućuju brzu zaštitu radijalnih i prstenastih mreža.

Najvažnije mogućnosti:  lokalni i daljinski prikaz svih trenutno mjerenih veličina, nadzor aparata u polju, upravljanje prekidačem, snimanje poremećaja električnih veličina za vrijeme kvarova te prijenos podataka prema SCADA sustavu.

RIUX letak
RIUX tehnički opis

KONpro RMS

RMS, programska podrška za konfiguriranje uređaja serije KONpro,  na jednostavan način omogućuje konfiguriranje svih uređaja serije KONpro, nadzor njihovih ulaza/izlaza i mjernih veličina, te uz test mode, i olakšano testiranje prema SCADA sustavima. Također omogućuje daljinsko očitanje kvarova preko petlje za inženjera zaštite i njihovo spremanje u standardnom CSV formatu.

Sadrži i KONview aplikaciju za pregled poremećaja u snimljenih u CSV formatu.

KONpro RMS letak
KONpro RMS korisnički priručnik
Kontaktirajte nas
Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili želite saznati više informacija o našim prozvodima, slobodno nas kontaktirajte !
Rado ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku.
Kontaktirajte nas