Uspješno puštena u pogon dva pretvarača KONTRAC PN30AC

Uspješno puštena u pogon dva pretvarača KONTRAC PN30AC Djelatnici KONČAR - INEM-a kao podizvođači Končar-KET-a uspješno su prošli tjedan pustili u pogon dva pretvarača KONTRAC PN30AC na kolodvorima Pazarić [...]