Prijava | telefon: +385 1 3655 900 | faks: +385 1 3655 550 | inem@koncar-inem.hr
/Tag: TE Krško

Potpisan ugovor za isporuku automatskog regulatora napona za NE Krško

Potpisan ugovor za isporuku automatskog regulatora napona za NE Krško KONČAR Elektronika i informatika potpisala je ugovor za isporuku i zamjenu sustava uzbude glavnog generatora (bez uzbudnika) za NE Krško. [...]

Potpisan ugovor za isporuku automatskog regulatora napona za NE Krško 2017-02-22T13:11:27+00:00