Prijava | telefon: +385 1 3655 900 | faks: +385 1 3655 550 | inem@koncar-inem.hr
/Vijesti
Vijesti2018-03-12T14:44:36+02:00

Bespovratna sredstva za projekt „KONTRAC GP170DC_SK – Razvoj pretvarača glavnog pogona tramvaja sa superkondenzatorskim modulom“

Tvrtka KONČAR – Elektronika i informatika d.d. se prijavila na otvoreni poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske za dodjelu bespovratnih sredstava za projekt „KONTRAC GP170DC_SK – Razvoj pretvarača glavnog pogona tramvaja sa superkondenzatorskim modulom“. Projekt je odobren, a ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 2. studenog 2018. godine u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske.

Projekt je istraživačko-razvojni i financirat će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji je namijenjen za povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja. Partner prijavitelja projekta KONČAR – Elektronike i informatike d.d. je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Projekt će se realizirati unutar 36 mjeseci. Industrijsko istraživanje će trajati prve dvije godine projekta, a eksperimentalni razvoj treću godinu projekta.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 10.558.168,91 kn, dok bespovranta potpora iznosi 6.528.270,54 kn.

Projektom „KONTRAC GP170DC_SK – Razvoj pretvarača glavnog pogona tramvaja sa superkondenzatorskim modulom“ prijavitelj projekta KONČAR – Elektronika i informatika d.d. i partner na projektu Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu pokreću industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj u području naprednih sustava u transportu. Svrha projekta je ovladavanje razvojem i inovacija opreme visoke dodane vrijednosti kojom se povećava energetska učinkovitost postojećih rješenja u području transportnih sustava. Dobiveni rezultati će poslužiti za kasniju komercijalnu primjenu zahvaljujući glavnim dosegnutim ciljevima projekta: razvijen novi pretvarač glavnog pogona tračničkog vozila sa spremnikom za pohranu energije kočenja vozila i njezino naknadno korištenje, izrađen spremnik energije s ugrađenim sustavom za jednoliko naponsko opterećenje ćelija, razvijeni i implementirani algoritmi upravljanja ciklusima punjenja i pražnjenja spremnika energije koji će povećati energetsku učinkovitost i osigurati maksimalni životni vijek spremnika energije te izrađena tehnička dokumentacija za serijsku proizvodnju pretvarača glavnog pogona vozila i spremnika energije. U sklopu projekta je predviđena registracija žiga, registracija industrijskog dizajna i registracija patenta.

Prilikom izrade pretvarača glavnog pogona vozila sa spremnikom energije primijenit će se postojeća znanja i vještine općenito stečene u proizvodnji pretvarača, naročito u proizvodnji pretvarača za tračnička vozila, a projektne aktivnosti i očekivani rezultati ujedno predstavljaju novi iskorak u području istraživanja i razvoja pretvaračke tehnike u Republici Hrvatskoj. Izradom pretvarača glavnog pogona vozila sa spremnikom energije proširit će se proizvodni asortimana prijavitelja projekta KONČAR – Elektronike i informatike d.d. te će se time omogućiti nastup na tržištima koja eksplicitno zahtijevaju primjenu ove tehnologije. Kod razvoja samih algoritama upravljanja energijom unutar pretvarača i na nivou vozila, bit će potrebno istražiti i primijeniti nova znanja čime će se ostvariti multisektorski učinak (dodatni razvoj monitoringa, dijagnostike i umrežavanja korištenjem novijih i modernijih procesorskih modula na pretvaraču).

Bespovratna sredstva za projekt KONPRO 2

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

10. siječnja 2019.|

Bespovratna sredstva za projekt KONPRO 2

Društvo KONČAR – Elektronika i informatika d.d. (INEM) prijavilo se na otvoreni poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske za dodjelu bespovratnih sredstava za razvojni projekt „KONPRO 2 – Razvoj nove generacije uređaja numeričke zaštite“. Projekt je odobren, a ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 25. svibnja 2018. godine u MINGO-u.

Ovaj istraživačko-razvojni projekt financirat će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, koji je namijenjen za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja”.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 13.324.064 kuna, a potpora iznosi 8.114.783 kuna. Partner INEM-u u ovom projektu je Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu. Projekt će se realizirati do 2. svibnja 2021. godine, s time da će industrijsko istraživanje trajati do 1. siječnja 2021. godine, a preostalo vrijeme predviđeno je za eksperimentalni razvoj.

Sustavi relejne zaštite su dio sekundarne opreme elektroenergetskog sustava i osnovna im je funkcija isključivanje dijelova elektroenergetskog sustava koji su u kvaru. Svojim djelovanjem štite primarnu opremu kako ne bi došlo do oštećenja odnosno do dugotrajnih prekida u opskrbi električnom energijom, štite ljude u blizini mjesta kvara te omogućuju nesmetano napajanje u preostalom dijelu mreže.

Cilj projekta je razvoj i proizvodnja novog sustava zaštite, mjerenja i upravljanja za primjenu u elektroenergetskim objektima. Sustav bi koristio nove funkcionalnosti, poboljšale bi se i objedinile postojeće funkcionalnosti te znatno proširilo područje primjene.

Projekt je dio ukupnog razvoja nove platforme naprednih mikroprocesorskih ugradbenih sustava za regulaciju, zaštitu i upravljanje u elektroenergetskim sustavima. Nova platforma temeljila bi se na distribuiranim modularnim funkcijama (hardverskim i softverskim) koje bi se komunikacijski povezivale u cjeloviti napredni sustav. Tehničko-ekonomska opravdanost projekta povećava se jer se na istoj platformi, kao izvedenice, kasnije mogu realizirati i drugi slični uređaji za regulaciju i upravljanje procesima u elektroenergetici.

Projekt bi trebao pridonijeti kontinuitetu konkurentnosti proizvoda te osigurati porast prodaje na domaćem i globalnom tržištu. U projektu je planirana i zaštita intelektualnog vlasništva registracijom žiga i dizajna novog proizvoda. Realizacijom projekta Končar-INEM očekuje povećanje tržišnog udjela u ovom segmentu poslovanja i rast prihoda od prodaje novog proizvoda.

Bespovratna sredstva za projekt KONPRO 2

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

31. srpnja 2018.|

Srednji popravak statičkih pretvarača tipa VIS 50-1 i VIS 60-1

KONČAR – Elektronika i informatika d.d. je sa tvrtkom HŽ Putnički prijevoz d.o.o potpisao ugovor za usluge srednjeg popravka statičkih pretvarača tipa VIS 50-1 i VIS 60-1 koji obuhvaća demontažu, radove srednjeg popravka, ugradnju i ispitivanje 24 statička pretvarača na putničkim vagonima.

 
Radovi srednjeg popravka statičkih pretvarača obuhvaćaju demontažu sklopova, elektroničkih modula i glavnih komponenata iz sanduka pretvarača, temeljito čišćenje, pranje i bojanje sanduka, provjeru funkcionalnosti svih sklopova i elektroničkih modula, zamjenu dotrajalih i neispravnih dijelova te ponovnu montažu pretvarača i njihovu funkcionalnu provjeru u tvornici i na vagonu. Ovakvo preventivno održavanje pretvarača omogućuje pouzdan rad statičkih pretvarača što značajno doprinosi prometnoj raspoloživosti vagona na domaćim i inozemnim prugama. Ugovoreni radovi srednjih popravaka obavljat će se dinamikom od 3 do 4 statička pretvarača mjesečno.

Srednji popravak statičkih pretvarača tipa VIS 50-1 i VIS 60-1

Tijekom mjeseca svibnja i lipnja završeni su radovi srednjeg popravka na 4 statička pretvarača koji su u međuvremenu i pušteni u rad na vagonu. Prilikom provjere kvalitete izvršenih radova predstavnici tvrtke HŽ Putnički prijevoz izuzetno su zadovoljni izvršenom uslugom te je za očekivati da će se srednji popravci statičkih pretvarača nastaviti i sljedećih godina.

5. srpnja 2018.|