Prijava | telefon: +385 1 3655 900 | faks: +385 1 3655 550 | inem@koncar-inem.hr
/Vijesti
Vijesti2018-03-12T14:44:36+01:00

Srednji popravak statičkih pretvarača tipa VIS 50-1 i VIS 60-1

KONČAR – Elektronika i informatika d.d. je sa tvrtkom HŽ Putnički prijevoz d.o.o potpisao ugovor za usluge srednjeg popravka statičkih pretvarača tipa VIS 50-1 i VIS 60-1 koji obuhvaća demontažu, radove srednjeg popravka, ugradnju i ispitivanje 24 statička pretvarača na putničkim vagonima.

 
Radovi srednjeg popravka statičkih pretvarača obuhvaćaju demontažu sklopova, elektroničkih modula i glavnih komponenata iz sanduka pretvarača, temeljito čišćenje, pranje i bojanje sanduka, provjeru funkcionalnosti svih sklopova i elektroničkih modula, zamjenu dotrajalih i neispravnih dijelova te ponovnu montažu pretvarača i njihovu funkcionalnu provjeru u tvornici i na vagonu. Ovakvo preventivno održavanje pretvarača omogućuje pouzdan rad statičkih pretvarača što značajno doprinosi prometnoj raspoloživosti vagona na domaćim i inozemnim prugama. Ugovoreni radovi srednjih popravaka obavljat će se dinamikom od 3 do 4 statička pretvarača mjesečno.

Srednji popravak statičkih pretvarača tipa VIS 50-1 i VIS 60-1

Tijekom mjeseca svibnja i lipnja završeni su radovi srednjeg popravka na 4 statička pretvarača koji su u međuvremenu i pušteni u rad na vagonu. Prilikom provjere kvalitete izvršenih radova predstavnici tvrtke HŽ Putnički prijevoz izuzetno su zadovoljni izvršenom uslugom te je za očekivati da će se srednji popravci statičkih pretvarača nastaviti i sljedećih godina.

5. srpnja 2018.|

Rekonstrukcija sustava zaštite mjerenja i upravljanja u TS 35/10 kV Dugi Otok

KONČAR – Elektronika i informatika d.d. je za Hrvatsku elektroprivredu završilo rekonstrukciju sustava zaštite mjerenja i upravljanja te u transformatorskoj stanici (TS) 35/10 kV Dugi Otok u središnjem dijelu istoimenog otoka, u predjelu Sipratica. Zbog ugradnje drugog energetskog transformatora 4 MVA, 35/10(20) kV u trafostanicu te uvođenja u SDV (sustav daljinskog vođenja) novoopremljenih polja bilo je potrebno opremiti transformatorsko 35 kV polje sekundarnom opremom a uz to je rekonstruirana sekundarna opremu u ostalom dijelu trafostanice.

Rekonstrukcija sustava zaštite mjerenja i upravljanja u TS 35/10 kV Dugi Otok

INEM je isporučio devet novih terminala polja (zaštitnih releja) KONPRO RFX633 i RFD633, te AC sustav napajanja.
Završeni su svi radovi na ugradnji, sekundarno i primarno ispitivanje terminala polja i puštanje u pogon. U samoj trafostanici implementirana je komunikacija po protokolu IEC 61850 preko KONPRO releja. Ispitana je i komunikacija terminala prema nadređenom sustavu lokalnog upravljanja te je provedeno i funkcionalno ispitivanje sustava s udaljenim centrom upravljanja.

8. svibnja 2018.|

Rekonstrukcija pomoćnog sustava napajanja u TS Konjsko

KONČAR – Elektronika i informatika d.d. (INEM) ugovorilo je s Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava (HOPS) Split rekonstrukciju pomoćnog sustava istosmjernog napajanja 220 V u Transformatorskoj stanici (TS) 400/220/110/10 kV KonjskoUgovor obuhvaća proizvodnju opreme, tvorničko ispitivanje, montažu na objektu, polaganje kabela, ispitivanje na objektu, puštanje u rad te izradu projekta izvedenog stanja.

Završno tvorničko ispitivanje sustava napajanja za TS Konjsko

TS Konjsko izgrađena je 1983. godine i najveće je elektroenergetsko postrojenje prijenosne mreže u Dalmaciji, koje omogućuje prijenos električne energije iz hidroelektrana HE Zakučac, HE Orlovac, HE Ðale i RHE Velebit prema TS Mostar i Bilice te Rasklopnog postrojenja (RP) Brinje. U proteklih 35 godina trafostanica je doživjela je brojne promjene primarne i sekundarne opreme koje su se u velikoj mjeri odrazile i na sustav napajanja istosmjernim naponom. Osim toga, postojeći sustavi danas su zastarjele izvedbe pa su cjelovit reprojekt i rekonstrukcija bili jedino moguće rješenje.

Zbog važnosti trafostanice za elektroenergetski sustav Hrvatske svi ugrađeni sustavi pomoćnog istosmjernog napajanja moraju imati najveću razinu pouzdanosti jer napajaju svu vitalnu opremu.

Dvostruki sustav napajanja za TS Konjsko, bez baterija i podrazvoda

Potrebna visoka razina pouzdanosti i raspoloživosti napajanja postignuta je izborom primjerenog koncepta napajanja. Predviđen je dvostruki sustav napajanja s modularnim tiristorskim ispravljačima, koji rade u redundantnom paralelnom spoju prema principu n + 1. Svaki sustav ima pripadnu akumulatorsku bateriju i glavni razvod. Podrazvodi su razmješteni po relejnim kućicama i svaki će biti napojen dvostrano, neovisno iz oba istosmjerna izvora.

Završna tvornička ispitivanja sustava provedena su u prisutnosti predstavnika HOPS-a krajem veljače, a isporuka opreme i radovi na objektu planirani su tijekom travnja.

16. travnja 2018.|