Prijava | telefon: +385 1 3655 900 | faks: +385 1 3655 550 | inem@koncar-inem.hr
/Vijesti
Vijesti2018-03-12T14:44:36+00:00

Rekonstrukcija pomoćnog sustava napajanja u TS Konjsko

KONČAR – Elektronika i informatika d.d. (INEM) ugovorilo je s Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava (HOPS) Split rekonstrukciju pomoćnog sustava istosmjernog napajanja 220 V u Transformatorskoj stanici (TS) 400/220/110/10 kV KonjskoUgovor obuhvaća proizvodnju opreme, tvorničko ispitivanje, montažu na objektu, polaganje kabela, ispitivanje na objektu, puštanje u rad te izradu projekta izvedenog stanja.

Završno tvorničko ispitivanje sustava napajanja za TS Konjsko

TS Konjsko izgrađena je 1983. godine i najveće je elektroenergetsko postrojenje prijenosne mreže u Dalmaciji, koje omogućuje prijenos električne energije iz hidroelektrana HE Zakučac, HE Orlovac, HE Ðale i RHE Velebit prema TS Mostar i Bilice te Rasklopnog postrojenja (RP) Brinje. U proteklih 35 godina trafostanica je doživjela je brojne promjene primarne i sekundarne opreme koje su se u velikoj mjeri odrazile i na sustav napajanja istosmjernim naponom. Osim toga, postojeći sustavi danas su zastarjele izvedbe pa su cjelovit reprojekt i rekonstrukcija bili jedino moguće rješenje.

Zbog važnosti trafostanice za elektroenergetski sustav Hrvatske svi ugrađeni sustavi pomoćnog istosmjernog napajanja moraju imati najveću razinu pouzdanosti jer napajaju svu vitalnu opremu.

Dvostruki sustav napajanja za TS Konjsko, bez baterija i podrazvoda

Potrebna visoka razina pouzdanosti i raspoloživosti napajanja postignuta je izborom primjerenog koncepta napajanja. Predviđen je dvostruki sustav napajanja s modularnim tiristorskim ispravljačima, koji rade u redundantnom paralelnom spoju prema principu n + 1. Svaki sustav ima pripadnu akumulatorsku bateriju i glavni razvod. Podrazvodi su razmješteni po relejnim kućicama i svaki će biti napojen dvostrano, neovisno iz oba istosmjerna izvora.

Završna tvornička ispitivanja sustava provedena su u prisutnosti predstavnika HOPS-a krajem veljače, a isporuka opreme i radovi na objektu planirani su tijekom travnja.

16. travnja 2018.|

Rekonstrukcija sustava istosmjernog napajanja u TS 110/35 kV Blato

Rekonstrukcija sustava istosmjernog napajanja u TS 110/35 kV Blato

Prošli mjesec, KONČAR – Elektronika i informatika d.d. uspješno je provela završna tvornička ispitivanja sustava za napajanje istosmjernim naponima za HOPS – Split, TS 110/35 kV Blato.

Opseg ugovora obuhvatio je rekonstrukciju glavnog sustava napajanja 220 V te dva sustava 48 V namijenjenih za napajanje telekomunikacijskih uređaja te lokalne i daljinske signalizacije.

Rekonstrukcija je predviđena na način da se tri zasebna sustava zamjenjuju jednim sustavom s tri različita naponska izlaza. To znači da za 48 V više neće biti zasebnih ispravljača ni akumulatorskih baterija. Pouzdani izvor energije biti će istosmjerne sabirnice sustava 220 V, a naponi 48 V će se formirati pomoću redundantno spojenih DC/DC pretvarača.

Rekonstrukcija sustava istosmjernog napajanja u TS 110/35 kV Blato

Sustav napajanja 220 V je uobičajenog tipa za prijenosne transformatorske stanice: KONIS-B 220 V, 40 A. Napajat će elektromotorne pogone VN i SN prekidača, upravljanje, zaštitu i signalizaciju te nužnu rasvjetu.

Ugovor obuhvaća proizvodnju opreme, tvorničko ispitivanje, montažu na objektu, polaganje kabela, ispitivanje na objektu, ispitivanje selektivnosti prekidača, puštanje u rad te izradu projekta izvedenog stanja.

Isporuka opreme i početak radova na objektu planirani su za travanj.

15. ožujka 2018.|

Tvorničko preuzimanje sustava uzbuda za HE Vrhovo, Slovenija 3×14,3MVA

Nakon skoro trideset godina uspješnog rada naše stare analogne opreme sustava uzbude na postrojenju HE Vrhovo, došlo je vrijeme za zamjenu iste, u sklopu obnove ostale sekundarne elektro-opreme na postrojenju tijekom ove i iduće godine.

 

Tvorničko preuzimanje sustava uzbuda za HE Vrhovo, Slovenija 3x14,3MVA

Krajem veljače uspješno je napravljeno tvorničko preuzimanje opreme pred predstavnicima krajnjeg kupca SEL d.o.o.; nadzornog inženjera EIMV d.o.o.; voditelja projekta Kolektor Igin te glavnog ugovaratelja C&G d.o.o. Ljubljana. Svi provedeni testovi pokazali su spremnost sustava uzbuda za isporuku i ugradnju na postrojenje.

Drago nam je da su sva tri sustava već  isporučena na objekt te  spremno čekaju početak montažnih radova.

5. ožujka 2018.|