Prijava | telefon: +385 1 3655 900 | faks: +385 1 3655 550 | inem@koncar-inem.hr
/Vijesti
Vijesti2018-03-12T14:44:36+02:00

Rekonstrukcija sustava istosmjernog napajanja u TS Rakitje

Društvo KONČAR – Elektronika i informatika d.d. tijekom ožujka 2019. godine uspješno je provelo završna tvornička ispitivanja sustava za napajanje istosmjernim naponima za Transformatorsku stanicu (TS) 110/20 kV Rakitje, u Bestovju. Naručitelj opreme je Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS), Prijenosno područje Zagreb.

INEM TS Rakitje

Posao obuhvaća proizvodnju, tvorničko ispitivanje i isporuku triju dvostruka sustava napajanja 220 VDC, jednog dvostrukog sustava – 48 VDC te triju ormara izmjeničnog razvoda.

Sustav napajanja 220 VDC je uobičajenog tipa za prijenosne transformatorske stanice, KONIS – B, 220V, 40 A koji služe za napajanje elektromotornih pogona VN i SN prekidača, upravljanje, zaštitu i signalizaciju te nužnu rasvjetu, dok je 48 VDC tip KONIS – B, 48V, 200 A namijenjen za napajanje telekomunikacijskih uređaja te lokalne i daljinske signalizacije.

Krajem ožujka obavljeno je tvorničko preuzimanje i isporuka opreme, a montaža i puštanje u pogon realizirat će se prilikom planirane rekonstrukcije 110 kV postrojenja u TS Rakitje.

26. travnja 2019.|

Prvi KONČAR-evi regulatori napona u Ujedinjenom Kraljevstvu

U termoelektrani na biomasu Lynemouth (sjeveroistočna obala Engleske) korišteni su po prvi put KONČAR-evi regulatori napona tipa KONreg S1000. Na sva tri agregata koja su u sastavu elektrane, snage 155MVA, ugrađeni su sustavi uzbude bazirani na regulatorima tipa KONreg S1000.

Regulatori napona montirani su unutar ormara sustava uzbude na pomoćni uzbudnik u jednokanalnoj verziji, a na glavnom uzbudniku u dvokanalnoj verziji, ukupno 3 regulatora po agregatu. Projekt je realiziran na način da je KONČAR isporučio regulatore KONreg S1000 s pripadajućom dokumentacijom i programskom podrškom, a Excitation & Engineering Services (EES) ih je prema svom projektu, zajedno s ostalom opremom, instalirao u ormare uzbude.

Puštanje u pogon prve jedinice započelo je u siječnju 2018., a izveli su ga zajedno stručnjaci iz KONČAR-a i EES-a.

Stručnjaci KONČAR-a i EES-a zajedno su proveli implementaciju novih funkcija na S1000 kao npr. „Manual restrictive limiter“, u svrhu zadovoljenja zahtjeva nacionalnih mrežnih pravila Ujedinjenog Kraljevstva.

8. ožujka 2019.|

Bespovratna sredstva za projekt „KONTRAC GP170DC_SK – Razvoj pretvarača glavnog pogona tramvaja sa superkondenzatorskim modulom“

Tvrtka KONČAR – Elektronika i informatika d.d. se prijavila na otvoreni poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske za dodjelu bespovratnih sredstava za projekt „KONTRAC GP170DC_SK – Razvoj pretvarača glavnog pogona tramvaja sa superkondenzatorskim modulom“. Projekt je odobren, a ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 2. studenog 2018. godine u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske.

Projekt je istraživačko-razvojni i financirat će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji je namijenjen za povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja. Partner prijavitelja projekta KONČAR – Elektronike i informatike d.d. je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Projekt će se realizirati unutar 36 mjeseci. Industrijsko istraživanje će trajati prve dvije godine projekta, a eksperimentalni razvoj treću godinu projekta.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 10.558.168,91 kn, dok bespovranta potpora iznosi 6.528.270,54 kn.

Projektom „KONTRAC GP170DC_SK – Razvoj pretvarača glavnog pogona tramvaja sa superkondenzatorskim modulom“ prijavitelj projekta KONČAR – Elektronika i informatika d.d. i partner na projektu Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu pokreću industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj u području naprednih sustava u transportu. Svrha projekta je ovladavanje razvojem i inovacija opreme visoke dodane vrijednosti kojom se povećava energetska učinkovitost postojećih rješenja u području transportnih sustava. Dobiveni rezultati će poslužiti za kasniju komercijalnu primjenu zahvaljujući glavnim dosegnutim ciljevima projekta: razvijen novi pretvarač glavnog pogona tračničkog vozila sa spremnikom za pohranu energije kočenja vozila i njezino naknadno korištenje, izrađen spremnik energije s ugrađenim sustavom za jednoliko naponsko opterećenje ćelija, razvijeni i implementirani algoritmi upravljanja ciklusima punjenja i pražnjenja spremnika energije koji će povećati energetsku učinkovitost i osigurati maksimalni životni vijek spremnika energije te izrađena tehnička dokumentacija za serijsku proizvodnju pretvarača glavnog pogona vozila i spremnika energije. U sklopu projekta je predviđena registracija žiga, registracija industrijskog dizajna i registracija patenta.

Prilikom izrade pretvarača glavnog pogona vozila sa spremnikom energije primijenit će se postojeća znanja i vještine općenito stečene u proizvodnji pretvarača, naročito u proizvodnji pretvarača za tračnička vozila, a projektne aktivnosti i očekivani rezultati ujedno predstavljaju novi iskorak u području istraživanja i razvoja pretvaračke tehnike u Republici Hrvatskoj. Izradom pretvarača glavnog pogona vozila sa spremnikom energije proširit će se proizvodni asortimana prijavitelja projekta KONČAR – Elektronike i informatike d.d. te će se time omogućiti nastup na tržištima koja eksplicitno zahtijevaju primjenu ove tehnologije. Kod razvoja samih algoritama upravljanja energijom unutar pretvarača i na nivou vozila, bit će potrebno istražiti i primijeniti nova znanja čime će se ostvariti multisektorski učinak (dodatni razvoj monitoringa, dijagnostike i umrežavanja korištenjem novijih i modernijih procesorskih modula na pretvaraču).

Bespovratna sredstva za projekt KONPRO 2

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

10. siječnja 2019.|