Objava

Društva KONČAR – Elektronika i informatika d.o.o. i KONČAR – Digital d.o.o. su dana 14.04.2022. sklopila Ugovor o podjeli i preuzimanju, a koji je dana 14.04.2022. dostavljen sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu u skladu s odredbom članka 550.r i 550.g stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Temeljem članka 550.g Zakona o trgovačkim društvima, a do odlučivanja o podjeli, ugovor o preuzimanju je moguće preuzeti bez naknade.