Prijava | telefon: +385 1 3655 900 | faks: +385 1 3655 550 | inem@koncar-inem.hr

vijesti

/vijesti

Objava

Objava Društva KONČAR – Elektronika i informatika d.o.o. i KONČAR – Digital d.o.o. su dana 14.04.2022. sklopila Ugovor o podjeli i preuzimanju, a koji je dana 14.04.2022. dostavljen sudskom registru Trgovačkog suda u [...]

Objava2022-06-09T11:35:16+02:00

Sustav uzbude HE Vrhovo

Sustav uzbude HE Vrhovo Tijekom lipnja dijelatnici KONČAR INEM-a sudjelovali su u nadzoru nad montažom i puštanju u pogon sustava uzbude generatora G2 na HE Vrhovo u Sloveniji. Radi se o drugom od ukupno tri [...]

Sustav uzbude HE Vrhovo2019-07-18T12:17:57+02:00

Pilot projekt “Udaljeno očitavanje brojila i senzora – SenzoriKA”

Pilot projekt “Udaljeno očitavanje brojila i senzora – SenzoriKA” Gradonačelnik grada Karlovca Damir Mandić, član Uprave i direktor OIV-a Mate Botica te član Uprave KONČAR – Elektronike i informatike Zvonimir [...]

Pilot projekt “Udaljeno očitavanje brojila i senzora – SenzoriKA”2019-07-17T10:01:27+02:00

Sustavi besprekidnih napajanja za Hidroelektranu Đale

Sustavi besprekidnih napajanja za Hidroelektranu Đale Društvo KONČAR – Elektronika i informatika d.o.o. (INEM) proizvelo je i uspješno provelo završna tvornička ispitivanja sustava besprekidnih napajanja za Hidroelektranu (HE) Đale u sklopu projekta koji je ugovorio [...]

Sustavi besprekidnih napajanja za Hidroelektranu Đale2019-05-20T14:07:01+02:00

Rekonstrukcija sustava istosmjernog napajanja u TS Rakitje

Rekonstrukcija sustava istosmjernog napajanja u TS Rakitje Društvo KONČAR – Elektronika i informatika d.o.o. tijekom ožujka 2019. godine uspješno je provelo završna tvornička ispitivanja sustava za napajanje istosmjernim naponima za Transformatorsku stanicu (TS) 110/20 kV [...]

Rekonstrukcija sustava istosmjernog napajanja u TS Rakitje2019-04-26T11:28:19+02:00

Prvi KONČAR-evi regulatori napona u Ujedinjenom Kraljevstvu

Prvi KONČAR-evi regulatori napona u Ujedinjenom Kraljevstvu U termoelektrani na biomasu Lynemouth (sjeveroistočna obala Engleske) korišteni su po prvi put KONČAR-evi regulatori napona tipa KONreg S1000. Na sva tri agregata koja su u [...]

Prvi KONČAR-evi regulatori napona u Ujedinjenom Kraljevstvu2019-03-08T14:06:24+02:00

Bespovratna sredstva za projekt „KONTRAC GP170DC_SK – Razvoj pretvarača glavnog pogona tramvaja sa superkondenzatorskim modulom“

Bespovratna sredstva za projekt „KONTRAC GP170DC_SK - Razvoj pretvarača glavnog pogona tramvaja sa superkondenzatorskim modulom“ Tvrtka KONČAR – ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.o.o. za proizvodnju i usluge se prijavila na otvoreni poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva [...]

Bespovratna sredstva za projekt „KONTRAC GP170DC_SK – Razvoj pretvarača glavnog pogona tramvaja sa superkondenzatorskim modulom“2019-01-10T08:59:15+02:00

Bespovratna sredstva za projekt KONPRO 2

Bespovratna sredstva za projekt KONPRO 2 Društvo KONČAR – Elektronika i informatika d.o.o. (INEM) prijavilo se na otvoreni poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske za dodjelu bespovratnih sredstava za razvojni projekt „KONPRO 2 [...]

Bespovratna sredstva za projekt KONPRO 22018-07-31T12:07:18+02:00

Srednji popravak statičkih pretvarača tipa VIS 50-1 i VIS 60-1

Srednji popravak statičkih pretvarača tipa VIS 50-1 i VIS 60-1 KONČAR – Elektronika i informatika d.o.o. je sa tvrtkom HŽ Putnički prijevoz d.o.o potpisao ugovor za usluge srednjeg popravka statičkih pretvarača tipa VIS 50-1 i [...]

Srednji popravak statičkih pretvarača tipa VIS 50-1 i VIS 60-12018-07-06T09:00:00+02:00