Pretvarač glavnog pogona

KONTRAC GP1000AC

Tiristorski pretvarač koji pretvara energiju na izlazu sekundara transformatora u energiju potrebnu za pokretanje istosmjernih motora lokomotive. Pretvarač se koristi prilikom modernizacije starih diodnih lokomotiva u tiristorizirane, jednako kao i prilikom izrade novih lokomotiva.

Zamjena diodnih pretvarača s tiristorskim pretvaračima, uz ugradnju nadređenog računala vozila omogućava preobrazbu starih lokomotiva u moderne lokomotive sa sljedećim naprednim tehničkim karakteristikama: 1) Kontinuirano upravljanje brzinom i momentom vučnih motora (u režimu vuče kao i u režimu kočenja) optimira adheziju, štedi energiju, smanjuje trošenje vitalnih pogonskih dijelova 2) Sekvencijalno upravljanje tiristorskim mostovima ograničava potrošnju jalove energije.

KONČAR pretvarači za lokomotive
Inem pretvarači za lokomotive

Osnovne karakteristike pretvarača

  • Jednostavno održavanje
  • Smještaj u strojarnici
  • Robusni i snažni poluvodiči
  • Hlađenje zrakom
  • Električki i mehanički kompatibilni s postojećim diodnim pretvaračima

Tehnički podaci

Ulazni napon 1144 V, 50 Hz
Snaga u vuči 1000 kW
Hlađenje Prisilno, zrakom
Dimenzije 770 x 575 x 840 mm
Masa 150 kg
Mjesto ugradnje Strojarnica
Kontaktirajte nas
Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili želite saznati više informacija o našim prozvodima, slobodno nas kontaktirajte ! Rado ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku.
Kontaktirajte nas