Puštena u pogon sva tri sustava uzbude za HE Brežice, Slovenija

Tokom rujna, djelatnici Končar – Elektronike i informatike d.d. su pustili u pogon sva tri statička sustava uzbude tip SEB 11E sa uzbudnim transformatorima, za agregate 1, 2 i 3 (21,5MVA) na HE Brežice, Slovenija. HE Brežice, ukupne snage 45MW, su pete u lancu od ukupno šest hidroelektrana na donjoj Savi. Izgradnja HE Brežica započela je u ožujku 2014, a prošli mjesec započeo je probni rad elektrane.

 

HE Brežice, Slovenija
Puštena u pogon sva tri sustava uzbude za HE Brežice, Slovenija