Rekonstrukcija pomoćnog sustava napajanja u TS Konjsko

KONČAR – Elektronika i informatika d.o.o. (INEM) ugovorilo je s Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava (HOPS) Split rekonstrukciju pomoćnog sustava istosmjernog napajanja 220 V u Transformatorskoj stanici (TS) 400/220/110/10 kV KonjskoUgovor obuhvaća proizvodnju opreme, tvorničko ispitivanje, montažu na objektu, polaganje kabela, ispitivanje na objektu, puštanje u rad te izradu projekta izvedenog stanja.

Završno tvorničko ispitivanje sustava napajanja za TS Konjsko

TS Konjsko izgrađena je 1983. godine i najveće je elektroenergetsko postrojenje prijenosne mreže u Dalmaciji, koje omogućuje prijenos električne energije iz hidroelektrana HE Zakučac, HE Orlovac, HE Ðale i RHE Velebit prema TS Mostar i Bilice te Rasklopnog postrojenja (RP) Brinje. U proteklih 35 godina trafostanica je doživjela je brojne promjene primarne i sekundarne opreme koje su se u velikoj mjeri odrazile i na sustav napajanja istosmjernim naponom. Osim toga, postojeći sustavi danas su zastarjele izvedbe pa su cjelovit reprojekt i rekonstrukcija bili jedino moguće rješenje.

Zbog važnosti trafostanice za elektroenergetski sustav Hrvatske svi ugrađeni sustavi pomoćnog istosmjernog napajanja moraju imati najveću razinu pouzdanosti jer napajaju svu vitalnu opremu.

Dvostruki sustav napajanja za TS Konjsko, bez baterija i podrazvoda

Potrebna visoka razina pouzdanosti i raspoloživosti napajanja postignuta je izborom primjerenog koncepta napajanja. Predviđen je dvostruki sustav napajanja s modularnim tiristorskim ispravljačima, koji rade u redundantnom paralelnom spoju prema principu n + 1. Svaki sustav ima pripadnu akumulatorsku bateriju i glavni razvod. Podrazvodi su razmješteni po relejnim kućicama i svaki će biti napojen dvostrano, neovisno iz oba istosmjerna izvora.

Završna tvornička ispitivanja sustava provedena su u prisutnosti predstavnika HOPS-a krajem veljače, a isporuka opreme i radovi na objektu planirani su tijekom travnja.