Sustav uzbude za HE KORKEAKOSKI, Finska

Djelatnici Končar – Elektronike i informatike d.d. kao podizvođač Končar – Generatori i motori d.d. su tijekom prosinca 2017. u pogon pustili sustav uzbude tip BKN 11E sa uzbudnim transformatorom, za generator 1 snage 6,1 MVA na HE KORKEAKOSKI, Finska.

Sustav uzbude za HE KORKEAKOSKI Finska

Prvi generator s uzbudom pušten je ranije tijekom veljače 2017.

Za ovaj projekt Končar je dizajnirao, proizveo i isporučio dva generatora s pripadajućim sustavima uzbude te je omogućio nadzor nad montiranjem i puštanje u pogon.

Na kraju projekta, Kupac je naglasio iznimno uspješnu suradnju s cijelim Končarevim timom.