Završena izgradnja male hidroelektrane u Istri

U Velikoj Šumi pokraj Umaga završena je izgradnja i spremna je za puštanje u probni rad istoimena mala hidroelektrana. Osim što je MHE Velika Šuma prva hidroelektrana u Istri, to je ujedno i prva u vodoopskrbnom sustavu u Hrvatskoj. Njezinu izgradnju vodio je KONČAR INEM za investitora Istarski vodovod Buzet uz potporu Istarske regionalne energetske agencije.

Mala hidroelektrana Velika šuma

Elektrana, smještena u novogradnji, dio je vodoopskrbnog sustava Gradole iz kojeg se vodom opskrbljuje zapadna obala Istre. Pri tome se voda iz izvora najprije crpi u postrojenje za obradu vode Gradole Brdo, na nadmorskoj visini 190 m, odakle slijedi pad prema ostatku sustava, a upravo se taj pad, odnosno razlika pritisaka, energetski iskorištava. Na kraj cjevovoda postavljena je turbina koja pretvara inače izgubljenu energiju u električnu. Elektrana će automatski održavati stalnu razinu vode u vodospremu te regulirati protok vode na sapnici turbine razmjerno protoku-potrošnji na izlazu iz vodospreme. U razdoblju potrošnje ispod 20 l/s (noćni sati i zimi) turbina se sama isključuje te se automatski ponovno uključuje pri signalizaciji sigurnosne-minimalne razine vode.

Rad MHE Velika Šuma u potpunosti je automatiziran i ima mogućnost daljinskog nadzora. Nakon jednomjesečnog probnog rada elektrana će početi s redovnim radom. Godišnja proizvodnja električne energije MHE bit će oko 350.000 kWh, što će osigurati godišnji prihod od 350.000 kn od prodaje električne energije