KONPRO releji u novoj trafostanici Imotski – ključnoj točki napajanja u dalmatinskom zaleđu

 

Nova trafostanica Imotski dio je kapitalnih ulaganja HEP-Operatora distribucijskog sustava na distribucijskom području Elektrodalmacije Split. TS 110/20(10) kV Imotski izgrađena je kao zamjenska trafostanica za staru TS 35/10 kV Imotski Konjevode koja je izgrađena 1957. godine sa snagom 2×8 MVA, što je zbog značajnog porasta opterećenja sustava u proteklom desetljeću postalo nedostatno za sigurnost napajanja. Nova postrojenja će značajno doprinijeti povećanju kapaciteta mreže, pouzdanosti i kvalitete napajanja električnom energijom Imotske krajine.

 

Za postrojenja TS 110/20(10)kV Imotski [20(10)kV dio)] i TS 35/20(10)kV Konjevode, KONČAR INEM  isporučio je jterminale polja serije KONPRO (vodna polja, transformatorska polja, mjerna polja, polja kompenzacije, spojna polja – RFX, RFD i RFC) kojima su pokriveni svi zahtjevi na funkcije zaštite na razini SN postrojenja. Ukupno 31 terminal polja serije KONPRO.

Glavni izvođač radova na izgradnji trafostanice Imotski bila je tvrtka KONČAR – KET, dok je KONČAR – INEM uz isporuku samih releja odradio i konfiguriranje i parametriranje, funkcionalno i završno ispitivanje i puštanje u rad te usklađivanje sa opremom HOPS-a.