Punjači baterija za tramvaje u Egiptu

Društvo KONČAR – Elektronika i informatika d.o.o. isporučilo je u Egipat punjače baterija. Naručitelj opreme je firma FAGR Co. iz Egipta, a krajnji kupac je firma za gradski prijevoz putnika Alexandria Passenger Transportation Authority (APTA) iz grada Aleksandrije.

Punjaci baterija za tramvaje u Egiptu

Punjači će se koristiti za punjenje tramvajskih baterija i napajanje istosmjernih trošila na tramvajima. Radi se o punjačima baterije za tramvajsku mrežu 600/750 VDC, izlaznog napona 24 VDC, snage 4500 W koji će biti ugrađeni na postojeća tramvajska vozila u sklopu obnove i modernizacije vozila.

Tramvaje je originalno proizvela mađarska firme Ganz-Mavag 1985. i 1986. godine.

Riječ je o prvom takvom poslu za Egipat, a ovaj posao otvara mogućnost daljnje suradnje s FAGR-om i APTA-om na području punjača i ostalih pretvarača za tramvajska vozila.